CERTYFIKATY

Procesy zarządzana Archiva są certyfikowane zgodnie z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji (UNI CEI ISO / IEC 27001:2013) oraz zarządzania jakością (ISO 9001:2008), firma przyjęła również Kodeks Etyki (mocą ustawy nr 231 z dnia 8 czerwca 2001 roku).

ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001:2013 to międzynarodowa norma określająca wymagania zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, logiczne i organizacyjne.

 

Celem niniejszego standardu jest ochrona danych i informacji przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, aby zapewnić integralność, poufność i dostępność danych oraz spełnić wymagania do przyjęcia odpowiedniego SZBI dla prawidłowego obchodzenia się z wrażliwymi danymi firmowymi.

 

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą RINA Service S.p.A., obejmuje następujące działania:

  • Cyfrowa archiwizacja i zabezpieczenie usług podatkowych i dokumentów administracyjnych, jako zastąpienie oryginalnych dokumentów, z zaawansowanym i podpisem elektronicznym i znacznikiem daty.
  • zarządzanie oparte na sieci chronionych i zdalnych archiwów cyfrowych.
  • badanie i rozwój systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania do wspierania usług świadczonych klientom.

ISO 9001:2008

ISO 9001: 2008 jest międzynarodowym standardem, który określa podstawowe wymagania jakościowe systemu zarządzania ukierunkowanego na zaspokojenie potrzeb swoich klientów.

 

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą RINA Service S.p.A., obejmuje następujące działania:

  • archiwizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami elektronicznymi.
  • zarządzanie dokumentami oparte na sieci chronionych i zdalnych archiwów cyfrowych.
  • badania i rozwój oprogramowania teleinformatycznego do wspierania świadczonych usług.
  • papierowa i elektroniczna poczta do przekazywania dokumentów klientów.

Log In is required for submitting new question.