CERTYFIKATY

Nasz zintegrowany system zarządzania (IMS) harmonizuje i wdraża w jednolity sposób różne wymagania norm międzynarodowych.

Zarządzanie jakością

ISO 9001

 

Certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą Kiwa Cermet Italia, obejmuje następujący obszar działalności:

PROJEKTOWANIE, ROZWÓJ I UTRZYMANIE PRODUKTÓW SŁUŻĄCYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH W TRYBIE SAAS.

Bezpieczeństwo informacji

ISO/IEC 27001

 

ISO/IEC 27001 jest międzynarodową normą określającą wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w szczególności dla fizycznych, logicznych i organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISMS).

 

Integracje:

 

ISO/IEC 27017

– definiuje zaawansowane mechanizmy kontroli zarówno dla dostawców, jak i odbiorców usług w chmurze.

 

ISO/IEC 27018

– Kodeks postępowania w zakresie ochrony informacji umożliwiających identyfikację osób (PII).

Ciągłość usług

ISO 22301

 

Cyberataki, zdarzenia zewnętrzne, wąskie gardła produkcyjne lub zakłócenia organizacyjne. To wszystko są możliwe źródła ryzyka, które mogą stanowić obciążenie dla ciągłości działania. Ciągłość biznesowa może się pogorszyć aż do punktu awarii. Sytuacje wewnętrzne i zewnętrzne nie zawsze da się w pełni przewidzieć lub uniknąć, a czas w takich sytuacjach ma kluczowe znaczenie. Dlatego konieczne jest wdrożenie planu ciągłości działania, który będzie skuteczny i przydatny w każdym możliwym scenariuszu „kryzysowym”.

Zarządzanie danymi osobowymi

UNI/PdR 43.2 2018

– Wytyczne dotyczące zarządzania danymi osobowymi w środowisku teleinformatycznym zgodnie z Rozporządzeniem UE 679/2016

 

Zarządzanie i monitorowanie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2016/679 (GDPR), to temat szczególnie istotny dla spółki Archiva, z której usług korzysta wiele firm ze wszystkich sektorów w zakresie działalności związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W ślad za działaniami standaryzacyjnymi GDPR oraz w celu ułatwienia firmom wdrożenia ww. rozporządzenia, UNI zdefiniował szereg wymagań dotyczących ochrony i oceny zgodności danych osobowych w obszarze ICT UNI/PdR 43.2:2018