Dematerializacja Dokumentów

LATE.ARCHIVA

Late.Archiva jest usługą outsourcingu do elektronicznej archiwizacji
oraz dematerializacji dokumentów i faktur klientów.

Przygotowuje pakiet danych, który jest wysyłany do repozytorium.

Przetwarza dokumenty zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Late Archiva, il servizio per la dematerializzazione documentale

REDUKCJA KOSZTÓW
DEMATERIALIZACJA ZMNIEJSZA KOSZTY ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI I ELIMINUJE KOSZTY ZWIĄZANE Z FIZYCZNYM SKŁADOWANIEM PAPIERU.

Late Archiva, il servizio per la dematerializzazione dei documenti

100% DOSTĘPNOŚCI
DOSTĘPNOŚĆ I KORZYSTANIE Z DOKUMENTÓW ORAZ INFORMACJI W NICH ZAWARTYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ DZIELENIA SIĘ NIMI BEZ OGRANICZEŃ

Late Archiva, il servizio per la dematerializzazione documentale

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA
MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONICZNIE PRZECHOWYWANYCH DOKUMENTÓW I FAKTUR PRZY ICH CIĄGŁEJ DOSTĘPNOŚCI I KONTROLI DOSTĘPU.

Late.Archiva pozwala na:

Zredukowanie kosztów zarządzania dokumentami zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej

Osiągane poprzez cyfrowe przetworzenie papieru analogowego i / lub elektronicznych dokumentów, ekstrakcję zawartości i publikacje w systemie zarządzania dokumentami.

Zredukowanie czasu potrzebnego na wyszukiwanie przechowywanych dokumentów

Osiąga się to poprzez wyszukiwanie dokumentów i konsultacji z wykorzystaniem różnych dziedzin łączonych lub używając kilku słów kluczy, albo poprzez tworzenie logicznych połączeń pomiędzy dokumentami, np całe zamówienie wraz z cyklem płatności.

Niezmienna zgodność z nowymi przepisami prawnymi, które wymagają dokumentów

Indem wir garantieren, dass der an Archiva gesendete Dokumentensatz nicht verändert werden kann. Wir fassen es in einer Datei zusammen, die die elektronischen Abdrücke der empfangenen Dokumente enthält, signieren es mit einem digitalen Zertifikat und bringen den Zeitstempel an, der von einer zertifizierten TSA (Time Stamp Authority) ausgestellt wurde.

Zmniejszenie kosztów kontroli i zarządzania nieprawidłowościami

Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości, takich jak brak protokołów, podwójnych dokumentów lub dokumentów, które nie są zgodne z wymaganiami projektu. Dedykowane usługi działu pomocy niezwłocznie informujące o wymienionych nieprawidłowościach i przedstawiające szczegółowy raport wyników.

Gwarantowany proces dematerializacji

Certyfikowana usługa niszczenia dokumentów papierowych, gwarantująca bezpieczeństwo danych. Przewidziany przepływ operacji nadzorowany przez personel Archiva i umożliwiający dostarczenie na życzenie materiału filmowego z całego procesu dematerializacji.

Wyeliminowanie ryzyka utraty informacji i przerwania świadczenia usługi.

Zapewnione dzięki głównemu centrum danych Archiva, wykorzystującego system pamięci masowej o wysokiej niezawodności oraz dodatkowe centrum danych dedykowane usłudze odzyskiwania danych. Proces ten opatrzony jest certyfikatem ISO: 27001.

Late Archiva, il servizio fornito da Archiva Group per la dematerializzazione documentale

Łatwiejsza archiwizacja dzięki Late.Archiva