Dematerializacja Dokumentów

LATE.ARCHIVA

Late.Archiva jest usługą outsourcingu do elektronicznej archiwizacji
oraz dematerializacji dokumentów i faktur klientów.

Przygotowuje pakiet danych, który jest wysyłany do repozytorium.

Przetwarza dokumenty zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Late Archiva, il servizio per la dematerializzazione documentale

REDUKCJA KOSZTÓW
DEMATERIALIZACJA ZMNIEJSZA KOSZTY ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI I ELIMINUJE KOSZTY ZWIĄZANE Z FIZYCZNYM SKŁADOWANIEM PAPIERU.

Late Archiva, il servizio per la dematerializzazione dei documenti

100% DOSTĘPNOŚCI
DOSTĘPNOŚĆ I KORZYSTANIE Z DOKUMENTÓW ORAZ INFORMACJI W NICH ZAWARTYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ DZIELENIA SIĘ NIMI BEZ OGRANICZEŃ

Late Archiva, il servizio per la dematerializzazione documentale

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA
MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONICZNIE PRZECHOWYWANYCH DOKUMENTÓW I FAKTUR PRZY ICH CIĄGŁEJ DOSTĘPNOŚCI I KONTROLI DOSTĘPU.

Late.Archiva pozwala na:

Zredukowanie kosztów zarządzania dokumentami zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej

Osiągane poprzez cyfrowe przetworzenie papieru analogowego i / lub elektronicznych dokumentów, ekstrakcję zawartości i publikacje w systemie zarządzania dokumentami.

Zredukowanie czasu potrzebnego na wyszukiwanie przechowywanych dokumentów

Osiąga się to poprzez wyszukiwanie dokumentów i konsultacji z wykorzystaniem różnych dziedzin łączonych lub używając kilku słów kluczy, albo poprzez tworzenie logicznych połączeń pomiędzy dokumentami, np całe zamówienie wraz z cyklem płatności.

Niezmienna zgodność z nowymi przepisami prawnymi, które wymagają dokumentów

Poprzez zagwarantowanie, że zbiór dokumentów przesłanych do Archivy nie może być zmieniony. Łączymy je w plik zawierający elektroniczne odciski otrzymanych dokumentów, podpisujemy certyfikatem cyfrowym i nanosimy znacznik czasu wydany przez certyfikowany TSA (Time Stamp Authority).

Zmniejszenie kosztów kontroli i zarządzania nieprawidłowościami

Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości, takich jak brak protokołów, podwójnych dokumentów lub dokumentów, które nie są zgodne z wymaganiami projektu. Dedykowane usługi działu pomocy niezwłocznie informujące o wymienionych nieprawidłowościach i przedstawiające szczegółowy raport wyników.

Gwarantowany proces dematerializacji

Certyfikowana usługa niszczenia dokumentów papierowych, gwarantująca bezpieczeństwo danych. Przewidziany przepływ operacji nadzorowany przez personel Archiva i umożliwiający dostarczenie na życzenie materiału filmowego z całego procesu dematerializacji.

Wyeliminowanie ryzyka utraty informacji i przerwania świadczenia usługi.

Zapewnione dzięki głównemu centrum danych Archiva, wykorzystującego system pamięci masowej o wysokiej niezawodności oraz dodatkowe centrum danych dedykowane usłudze odzyskiwania danych. Proces ten opatrzony jest certyfikatem ISO: 27001.

Late Archiva, il servizio fornito da Archiva Group per la dematerializzazione documentale

Łatwiejsza archiwizacja dzięki Late.Archiva