EDI Electronic Data Interchange

SMART.EDI

Smart.EDI jest w pełni outsourcowaną usługą do automatycznego zarządzania elektronicznymi dokumentami biznesowymi, która oszczędza koszty oraz zwiększa kontrolę i przejrzystość całego procesu.

NIŻSZE KOSZTY
GWARANTUJE OBNIŻENIE KOSZTÓW INTEGRACJI I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM EDI BEZ KONIECZNOŚCI KORZYSTANIA ZE SPECYFICZNYCH HW LUB SW LUB DEDYKOWANYCH ZASOBÓW, CO POZWALA OGRANICZYĆ POTENCJALNE BŁĘDY I LEPIEJ REAGOWAĆ NA POTRZEBY RYNKU.

REDUKCJA CZASU
SKRACA CZAS REAKCJI NA POTRZEBY PARTNERÓW BIZNESOWYCH I PRZYSPIESZA CZAS POŚWIĘCONY NA ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI DZIĘKI AUTOMATYZACJI PROCEDUR GENEROWANIA, WYSYŁANIA, ODBIERANIA I REJESTROWANIA WSZYSTKICH TRANSAKCJI.

SILNIEJSZA KONTROLA
ZWIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ I IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYMIENIANYCH DOKUMENTÓW BIZNESOWYCH, CO GWARANTUJE BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI I POZWALA UNIKNĄĆ POTENCJALNYCH SPORÓW LUB NIEPOROZUMIEŃ.

Dzięki Smart.EDI możesz:

Obniżyć koszty integracji z najpopularniejszymi systemami ERP na rynku

Każdy ustrukturyzowany układ może być zarządzany za pomocą dostosowanych przepływów pracy.

Skrócić czas wdrożenia projektu EDI

Dzięki wykorzystaniu biblioteki na żądanie już wdrożonych i gotowych do użycia profili partnerów, które mogą obsługiwać najbardziej powszechne standardowe układy EDI.

Skrócić czas potrzebny na poszukiwanie dokumentów

Portal internetowy pozwala na monitorowanie i przeglądanie dokumentów wysyłanych i otrzymywanych przez partnerów biznesowych oraz śledzenie statusu każdej transakcji w czasie rzeczywistym.

Zapewnić zgodność archiwów z przepisami podatkowymi

Poprzez system EDI, który umożliwia fakturowanie zgodnie z przepisami europejskimi oraz gwarantuje autentyczność, integralność i czytelność.

Zmniejszyć złożoność zarządzania procesem administracyjnym

Poprzez integrację różnych usług dostępnych na platformie Archiva, takich jak archiwizacja i przechowywanie dokumentów z wykorzystaniem kanału EDI.

Skrócić czas poświęcany na zarządzanie projektem i działania wspierające

Poprzez wykwalifikowaną i lokalną strukturę zarządzania projektami i helpdesk, która bierze na siebie odpowiedzialność i realizuje zgłoszenia szybko i na czas.

Skrócić czas wprowadzania na rynek i komunikacji z partnerami biznesowymi

Poprzez kompletną usługę zarządzania społecznością, która zarządza wszystkimi technicznymi aspektami wdrożenia i zarządzania EDI.

Obniżyć koszt wdrożenia usług EDI

Poprzez wykorzystanie istniejącego już systemu pozyskiwania danych i komunikacji z Archiva, w szczególności poprzez wykorzystanie układu danych dla administracji publicznej.

edi

Smart.EDI, ułatw sobie oszczędzanie