Fakturowanie elektroniczne

Zróżnicowane kanały transmisyjne.

Smart.Invoice automatyzuje tworzenie, przesyłanie, monitorowanie i zarządzanie e-fakturami, zapewniając zgodność z przepisami, lepszą widoczność i optymalne dostosowanie.

Dzięki Smart.Invoice możesz wysyłać e-faktury do administracji publicznej i firm prywatnych, a jednocześnie zintegrować je z procesami biznesowymi.

Właściwości

 • Rozpoznaje dowolny układ danych strukturalnych i konwertuje go na składnię wymaganą dla rachunku X.
 • Korzysta z różnych kanałów transmisyjnych.
 • Monitoruje otwarte należności.
 • Uzyskuje graficzną reprezentację rachunków elektronicznych wraz z odpowiednimi załącznikami.
 • Archiwizuje i przechowuje faktury i załączniki w sposób zgodny z prawem.

Zalety i funkcje opcjonalne Smart.Invoice

 • Outsourcing

  W pełni outsourcingowe rozwiązanie bez konieczności instalacji oprogramowania

 • ZGODNOŚĆ

  W pełni zgodny z polskimi oraz europejskimi przepisami Proces archiwizacji

 • EFEKTYWNOŚĆ

  Ekstrakcja metadanych ułatwiająca wyszukiwanie dokumentów

 • WIZUALIZACJA

  Wyświetlanie dokumentów elektronicznych w PDF za pomocą arkusza stylów

 • WALIDACJA

  Walidacja dokumentów zintegrowana z procesem wysyłania wraz z dedykowanymi powiadomieniami

FUNKCJE OPCJONALNE

 • Integracja systemu poprzez usługi sieciowe
 • Mapowanie do tworzenia e-faktur w X-Invoice
 • Ręczne tworzenie faktur w Requiro HUB
 • Możliwość zmiany dokumentu przed wysłaniem

Czym jest PEPPOL i jakie są zalety korzystania z tej otwartej platformy?

PEPPOL to skrót od Pan-European Public Procurement OnLine, międzynarodowego projektu, który umożliwia standaryzację procedur zamówień publicznych oraz komunikację w prywatnym sektorze B2B w ramach UE przy wsparciu elektronicznym.

 

Infrastruktura PEPPOL oferuje niezawodną i opłacalną wymianę e-faktur i innych dokumentów handlowych. Konkurencyjność Twojej firmy znacznie wzrasta dzięki korzystaniu z sieci Peppol.

 

Archiva jest członkiem sieci OpenPEPPOL i certyfikowanym punktem dostępowym PEPPOL.

Archiva jest punktem kontaktowym pomiędzy dostawcami a platformą PEPPOL.

Bezpieczeństwo

Rozwiązanie Smart.Invoice dostarczane przez Archiva Srl. Zapewnia maksymalne środki bezpieczeństwa dzięki ramom bezpieczeństwa procesów cyfrowych i dedykowanemu zespołowi ochrony danych. Archiva Srl posiada również następujące międzynarodowe certyfikaty:

 

ISO 9001

System zarządzania jakością

 

ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27017: „Kodeks postępowania w zakresie kontroli bezpieczeństwa informacji oparty na ISO 27002 dla usług w chmurze” oraz ISO/IEC 27018: „Kodeks postępowania w zakresie ochrony informacji umożliwiających identyfikację osób (PII) w chmurach publicznych działających jako przetwarzające PII”.

 

ISO 22301

System Zarządzania Ciągłością Działania

Odkryj usługę Smart.Invoice