O FIRMIE

Archiva jest firmą specjalizującą się w outsourcingu procesów firmowych skupionych w okół dokumentów biznesowych. Oferuje ona szeroki zakres usług w chmurze przeznaczonej do wydawania, archiwizacji, monitoringu, konsultacji oraz przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących kręgu zamówień i sprzedaży. Wszystko to jest dokonywane zgodnie z najnowszymi włoskimi wytycznymi technicznymi dotyczącymi przechowywania dokumentów elektronicznych.

Twój partner

Archiva to partner strategiczny który wyzwala informacje z jej formy fizycznej i sprawia, że treści  w niej zawarte dostępne są w każdej chwili, z dowolnego miejsca, w szybki, pewny i bezpieczny sposób.

Archiva jest jednym z głównych graczy na rynku zgodnej archiwizacji dokumentów oraz ich przechowywania. Obsługuje ona około 80 milionów certyfikowanych dokumentów rocznie i posiada prawie 100 współpracowników i ekspertów w służbie ponad 500 firm.

Akredytowane repozytorium

Archiva jest akredytowanym repozytorium zgodnym z wymaganiami określonymi przez AgID (Agency for Digital Italy) w celu zapewnienia wysokiej jakości usługi konserwacji i bezpieczeństwa; ściślej, wymagania te obejmują niezawodność techniczną, finansową i organizacyjną, AgID określa również poszczególne role w akredytowanej firmie oraz śledzi i zapewnia ich szkolenia.

Dowiedz się więcej na ten temat z prof. Santacroce; w filmie wyjaśnia, co to znaczy być akredytowanym repozytorium AgID, dlaczego trudno jest stać się akredytowaną firmą i dlaczego prywatne firmy polegają na akredytowanych repozytoriach.

Jakość i bezpieczeństwo.

Archiva przyjmuje i zobowiązuje się do polityki w zakresie jakości i bezpieczeństwa, w celu uzyskania jak najlepszych wyników. Głównym celem polityki korporacyjnej Archiva jest utrzymanie poświadczenia jej „zintegrowanego systemu zabezpieczeń i zarządzania jakością”, opracowanego zgodnie ze standardami UNI / EN ISO 9001: 2008 oraz UNI 27001 / EN ISO: 2013. Certyfikat tego systemu jest ważny.

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny przyjęty przez Archiva ma na celu zdefiniowanie „etyki biznesowej”, która określa zasady przejrzystości i dokładności informacji i sprawozdań w odniesieniu do interesantów biznesowych, konkurentów, klientów, dostawców, pracowników, współpracowników zewnętrznych i na rynku ogólnie.

Jest on integralną częścią modelu organizacyjnego, zarządzania i kontroli, przyjętego przez spółkę na podstawie przepisów dekretu legislacyjnego nr 231/2001, który reguluje „odpowiedzialność administracyjną osób prawnych, spółek i stowarzyszeń, także bez osobowości prawnej”.

Misja

Nasza oferta dla przedsiębiorstw w zakresie rozwiązywania problemów zarządzania treścią stanowi niejako obietnice jako strategicznego partnera.

Dodatkową zaletą, jaką oferujemy naszym klientom, jest dążenie do uproszczenia przepływu informacji, zgodnie z przepisami, przez uwolnienie informacji z jej fizycznej formy i bezpośrednie zarządzanie jej zawartością.

Wizja

Nasza wizja obejmuje przyszłość, w której całkowite, szybkie, bezpieczne i dostępne informacje bedą najważniejszym czynnikiem sukcesu procesów biznesowych.

Log In is required for submitting new question.