Ochrona Zasobów Cyfrowych

EAN

EAN jest usługą dziesięcioletniej konserwacji, posiadającą certyfikat do podglądu dokumentów elektronicznych i analogowych on-line zgodny z przepisami prawnymi i regulacjami ustalonymi przez DigitPA.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
CERTYFIKOWANY PODGLĄD ON-LINE JUŻ PRZECHOWYWANYCH DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, ZGODNY Z NOWYMI WYTYCZNYMI TECHNICZNYMI DOTYCZĄCYCH MAGAZYNOWANIA CYFROWEGO.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
INTEGRALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH SĄ ZAGWARANTOWANE PRZEZ CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO 27001.

MNIEJ ZOBOWIĄZAŃ
WYELIMINOWANIE POTRZEBY ZARZĄDZANIA KOPIAMI PŁYT CD I NOŚNIKÓW OPTYCZNYCH ORAZ POTRZEBY REGULARNEGO SPRAWDZANIA, CZY SĄ ONE DALEJ CZYTELNE.

EAN pozwala na:

Zgodność z przepisami prawnymi

Osiągane poprzez cyfrową konserwację dokumentów elektronicznych w zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi.

Zwiększenie poziomu kontroli menedżera przetwarzania danych

Osiągane poprzez śledzenie dostępów i bezpieczeństwa systemu zarządzania zezwoleniami.

Zmniejszenie kosztu utrzymania zgodności z konserwacją dokumentów

Osiągane poprzez przekazanie odpowiedzialności do Archiva, udzielając pełnomocnictwa na konserwacje w okresie wymaganym tego przez prawo.

Wyeliminowanie ryzyka utraty danych i przerwy w świadczeniu usług

Dzięki głównemu centrum danych należącemu do Archiva oraz dodatkowemu centrum odpowiedzialnego za usługę odzyskiwania danych po awarii; są one poświadczone certyfikatem ISO: 27001.

ean-foto

Informacje dodatkowe

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Archiva przyjmuje i zobowiązuje się do przestrzegania polityki z zakresu jakości i bezpieczeństwa, w celu uzyskania najlepszych możliwych wyników pod względem jakości i konserwacji. Z tego właśnie powodu, Archiva została pierwszą firmą,  która w kategorii usługi konserwacji cyfrowej uzyskała certyfikat ISO 9001; jest również pierwszą firmą poświadczoną przez ISO 27001 nie tylko ze względu oferowanej usługi ale również za wytwarzane oprogramowanie.

 

ISO 27001: 2013 jest międzynarodowym standardem określającym wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności w zakresie ochrony fizycznej, logicznej i organizacyjnej. Celem jest ochrona danych i informacji przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, dla zapewnienia integralności, poufności i dostępności danych oraz w celu spełnienia wymagań potrzebnych do przyjęcia odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla prawidłowej obsługi wrażliwych danych firmowych.

TECHNOLOGIA

Techologia pobierania on-line i przeglądania przyjęta przez Archiva, pozwala firmom spełniać surowe standardy przechowywania rejestrów, takich jak SEC Rule 17-4 (niezależnych operatorów), HIPAA (sektora zdrowotnego), Sarbanes-Oxley (spółek akcyjnych) oraz DOD 5015,2 (administracji publicznej).

BEZPIECZEŃSTWO

Usługa EAN pozwala klientom określić, jakie dokumenty, traktowane jako homogeniczna rodzina wyróżniona rodzajowo, powinny być dostępne do wyszukiwania i przeglądania z jednym z narzędzi dostarczonym przez Archiva, tj. Requiro czy Archiva Web Service.

 

Ta dostępność jest zapewniona dzięki rejestrowaniu dokumentów elektronicznych w specjalnych jednostkach magazynowych, z poświadczeniem technologii WORM (Write Once Read Many), które są odpowiednie do pozyskiwania on-line i przeglądania dokumentów; są to jednostki gwarantujące dostępność danych, bezpieczeństwo i integralność przez 10 lat. W przypadku awarii Archiva posiada centrum odzyskiwania danych, które przechowuje element, w trzech kopiach na niezależnych urządzeniach, gotowy do pozyskania i przeglądania danych dla potrzeb audytu. Jednostki zabezpieczone są poprzez technologię RAID-6.

Konserwacja jest łatwiejsza dzięki EAN