Polityka Cookies

1. Wykorzystanie plików cookie

Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Mogą Państwo otrzymywać pliki cookie z różnych stron internetowych lub serwerów internetowych (tzw. „dostawcy zewnętrzni”), które mogą zawierać niektóre elementy odwiedzanej przez Państwa strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie, które dzielą się na kategorie technicznych plików cookie oraz plików cookie o określonym profilu. Techniczne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu przekazywania wiadomości za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym do świadczenia usługi przez dostawcę usługi informatycznej – na wyraźne życzenie abonenta lub użytkownika. Pliki cookie nie stanowią żadnego zagrożenia dla komputera użytkownika; nie przechowujemy żadnych danych osobowych w generowanych przez nas plikach cookie, ale wykorzystujemy zaszyfrowane informacje, które są gromadzone w celu poprawy komfortu korzystania z witryny.

Pliki cookie mogą pełnić różne funkcje, takie jak usprawnienie nawigacji między stronami poprzez zapisywanie preferencji użytkownika i ogólne usprawnienie nawigacji. Są one przydatne do identyfikacji i poprawy błędów lub do znalezienia odpowiednich, podobnych produktów wyświetlanych użytkownikowi podczas przeglądania strony. Archiva Polska zastrzega sobie również prawo do używania anonimowych analitycznych cookies w celu zbierania informacji o użytkownikach strony dla celów statystycznych lub bezpieczeństwa, takich jak adres IP, rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego i/lub stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Archiva Polska może zbierać te informacje w celu śledzenia wykorzystania strony i poprawy niektórych jej aspektów.

2. Rezygnacja z cookies

Polityka prywatności przewiduje, że użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies („opt-in”) poprzez kontynuowanie przeglądania strony internetowej po zapoznaniu się z oknem informującym go o stosowaniu plików cookies. Użytkownik może również dezaktywować pliki cookie, którymi już zarządzał („opt-out”). (art. 122 ustawy o ochronie danych osobowych) oraz dla wszystkich (opt-in) wcześniej zaakceptowanych przez użytkownika plików cookie, które nie należą do „technicznych plików cookie” („targeting cookies” i „analytics cookies”).

W oparciu o to rozróżnienie użytkownik może dezaktywować i/lub usunąć pliki cookie („opt-out”) oraz dezaktywować i/lub usunąć poszczególne pliki cookie, które nie są „natury technicznej”, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj dla przeglądarki używanej w każdym przypadku:
Chrom: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/

Profilowe pliki cookie służą do tworzenia profili użytkowników i są wykorzystywane do wysyłania komunikatów reklamowych odpowiadających preferencjom, które użytkownik zademonstrował podczas surfowania w sieci. Cookies profilowe są aktywowane i wykorzystywane przez stronę internetową tylko wtedy, gdy użytkownik uprzednio wyraził zgodę na takie wykorzystanie.

3. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez naszą stronę internetową i zarządzanie nimi

Techniczne pliki cookie do nawigacji/sesji
Są one niezbędne do poruszania się po stronie internetowej ze wszystkimi jej funkcjami, takimi jak dostęp do obszarów chronionych. Bez tych plików cookie nie byłoby możliwe świadczenie żądanych usług. Te pliki cookie nie zbierają informacji w celach komercyjnych.

Pliki cookie dotyczące analizy technicznej
Gromadzą one i analizują anonimowe i/lub zagregowane informacje na temat korzystania z witryny przez odwiedzających (odwiedzane strony, …) w celu zapewnienia użytkownikowi lepszych warunków przeglądania. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zidentyfikować użytkownika. Użytkownik może uzyskać informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych przez Google Analytics pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
W szczególności:
Anonimowe pliki cookie Google Analytics mogą być wykorzystywane do śledzenia konwersji reklam Facebook Ads i konwersji Google AdWords;
Pliki cookie Facebook Analytics for Apps zbierają dane użytkowe i różne rodzaje danych, jak określono w polityce prywatności Facebooka.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością techniczną
Pozwalają one witrynie „zapamiętać” wybory dokonane przez użytkownika oraz dostosować witrynę do preferencji klienta poprzez ulepszanie jej zawartości. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików cookie są anonimowe.

Pliki cookie osób trzecich
Pozwalają one na wzbogacenie zawartości strony internetowej o materiały pochodzące od zewnętrznych dostawców. Tutaj można pobrać listę plików cookie innych firm wraz z odnośnikiem do informacji o nich.

4. Linki do stron internetowych osób trzecich

Archiva Polska nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez strony, do których prowadzą odnośniki, ani za informacje lub treści na nich zawarte.

5. Inspektor ochrony danych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2016/679, Archiva Polska nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD).

6. Zmiany do niniejszej deklaracji

Archiva Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu w dowolnym czasie, co zostanie podane do wiadomości odwiedzających bezpośrednio na tej stronie. Prosimy odwiedzających o zapoznanie się z niniejszą stroną, przy czym data podana w nagłówku powinna być traktowana jako czas wskazujący na dokonane zmiany.

O ile nie stwierdzono inaczej, powyższe oświadczenie pozostaje ważne dla danych osobowych przetwarzanych do tej daty.

7. Zgoda na reklamę e-mailową

Archiva Polska przetwarza adres e-mail w celu wysyłania reklam drogą elektroniczną i w tym celu przekazuje go spółce Archiva S.r.l. (www.archivagroup.it) zgodnie z Państwa zgodą (Art. 6 (1) (a) DS-GVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie ma możliwości przesyłania informacji drogą elektroniczną bez podania adresu e-mail. Dane te będą przetwarzane w tym celu do momentu odwołania przez Państwa zgody lub do momentu, w którym dalsze przesyłanie nie będzie już uzasadnione z punktu widzenia nadawcy reklamy.

8. Udział w webinariach

Webinaria odbywają się za pośrednictwem Internetu. Adres e-mail oraz dane techniczne służące do nawiązania połączenia w ramach udziału w webinarze są przetwarzane w celu realizacji webinaru (art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO). Bez tego udział w webinarze nie jest możliwy. W celu przeprowadzenia webinaru, dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia webinaru.