Requiro.HUB jest rozwiązaniem outsourcingowym do zarządzania dokumentami w sieci, które jest w pełni zintegrowane z usługami Archivas. Umożliwia łatwe i jednolite zarządzanie wszystkimi dokumentami biznesowymi, porządkuje informacje, łączy je i ułatwia współpracę między różnymi biurami.

OUTSOURCING

ROZWIĄZANIE OUTSOURCINGOWE, KTÓRE NIE WYMAGA OD KLIENTA INSTALACJI, ZAKUPU SPRZETU LUB LICENCJI OPROGRAMOWANIA, DLATEGO TEŻ NIE POCIĄGA ZA SOBĄ DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYM Z UTRZYMANIEM CZY KONSEKWENTNYCH AKTUALIZACJI.

INTERAKTYWNOŚĆ

 

WSPIERA PROCESY KORPORACYJNE POPRZEZ TWORZENIE SPERSONALIZOWANCYH PRZEPŁYWÓW I GWARANTUJE INTERAKTYWNOŚĆ MIĘDZY DOKUMENTAMI I ZAANGAŻOWANYMI PODMIOTAMI.

MODUŁOWOŚĆ

 

JEST SKONFIGUROWANY WEDŁUG POTRZEB KLIENTA I PRZEWIDZIANYCH FUNKCJI, W PÓŹNIEJSZYM CZASIE MOŻNA DOKONAĆ W NIM ZMIAN DZIĘKI MODUŁOWOŚCI USŁUGI.

Z Requiro. HUB, wszystkie dokumenty, procesy i komunikacja są dostępne dla użytkowników wewnątrz i na zewnątrz firmy w kontrolowany i bezpieczny sposób.

Uprość procesy związane z dokumentami dzięki:

  • Rozwiązanie typu out-of-the-box, bez kosztów infrastruktury i administracji.

  • Pełna integracja z głównymi aplikacjami ERP.

  • Narzędzia, które promują współpracę, przepływ pracy i dzielenie się informacjami.

  • Natychmiastowy dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Archiwę.

  • Zapewnienie zgodności z przepisami, zarówno włoskimi jak i międzynarodowymi.

Requiro pozwala na:

Zmniejszenie kosztów zarządzania dokumentami

Osiąga się to poprzez wykorzystanie jednej platformy, która gwarantuje uproszczenie procesów, skrócenie czasu wyszukiwania oraz możliwość konsultacji i zdalnego przetwarzania dokumentów.

Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu

Jest to możliwe dzięki wyprofilowanemu dostępowi użytkownika z dedykowanym loginem i hasłem, z wykorzystaniem różnych poziomów autoryzacji i kontroli wykonanych prac dzięki możliwości śledzenia zdarzeń i działań.

Skrócenie czasu wyszukiwania dokumentów i gwarancja ich podglądu

Osiąga się to poprzez wyszukiwanie dokumentów przy użyciu spersonalizowanych wyszukiwarek do firm i dokumentów oraz poprzez tworzenie połączeń dynamicznych między dokumentami (automatycznych lub ręcznych).

Szybsze zarządzanie przepływem dokumentów

Osiąga się to poprzez tworzenie przepływów w procesie opartym na logice klientów biznesowych, takich jak na przykład cyklu zatwierdzania faktury, autoryzacji zleceń/spraw i zarządzania całym procesem (zlecenia – płatności, umowy zamówień, dokumenty przewozowe, faktury, itp).

Zwiększenie kontroli przeprowadzonych aktywności

Osiąga się to poprzez szczegółowe sprawozdania dostępu, konsultacji dokumentów lub poprzez monitorowanie obciążenia w stosunku do przepływu.

Zmniejszenie potrzeby wykorzystywania szeregu instrumentów, które nie współgrają ze sobą

Osiąga się to poprzez integrację z systemami zarządzania klientów, tak aby można było pobierać dokumenty z systemu ERP i przez certyfikowaną usługę Archiva do podglądu on-line.

Zarządzanie dokumentami jest łatwiejsze dzięki Requiro.HUB