Requiro.HUB to rozwiązanie outsourcingowe do zarządzania dokumentami w sieci, które jest w pełni zintegrowane z usługami Archiva. Umożliwia łatwe i jednolite zarządzanie wszystkimi dokumentami biznesowymi, porządkuje informacje, łączy je i ułatwia współpracę między różnymi biurami.

OUTSOURCING

 

ROZWIĄZANIE OUTSOURCINGOWE, KTÓRE NIE WYMAGA OD KLIENTA INSTALACJI, ZAKUPU SPRZĘTU LUB LICENCJI OPROGRAMOWANIA, DLATEGO TEŻ NIE POCIĄGA ZA SOBĄ DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZY AKTUALIZACJĄ.

INTERAKTYWNOŚĆ

 

WSPIERA PROCESY KORPORACYJNE POPRZEZ TWORZENIE SPERSONALIZOWANCYH PRZEPŁYWÓW I GWARANTUJE INTERAKTYWNOŚĆ MIĘDZY DOKUMENTAMI I ZAANGAŻOWANYMI PODMIOTAMI.

MODUŁOWOŚĆ

 

JEST SKONFIGUROWANY WEDŁUG POTRZEB KLIENTA I PRZEWIDZIANYCH FUNKCJI. W PÓŹNIEJSZYM CZASIE MOŻNA DOKONAĆ W NIM ZMIAN DZIĘKI MODUŁOWOŚCI USŁUGI.

Z Requiro. HUB, wszystkie dokumenty, procesy i komunikacja są dostępne dla użytkowników wewnątrz i na zewnątrz firmy w kontrolowany i bezpieczny sposób.

Uprość procesy związane z dokumentami dzięki:

  • Rozwiązaniu typu out-of-the-box, bez kosztów infrastruktury i administracji.

  • Pełnej integracji z głównymi aplikacjami ERP.

  • Narzędziom, które promują współpracę, przepływ pracy i dzielenie się informacjami.

  • Natychmiastowemu dostępowi do wszystkich usług oferowanych przez Archiva.

  • Zapewnieniu zgodności z przepisami, zarówno polskimi jak i międzynarodowymi.

Requiro pozwala na:

Zmniejszenie kosztów zarządzania dokumentami

Poprzez wykorzystanie jednej platformy, która gwarantuje uproszczenie procesów, skrócenie czasu wyszukiwania oraz możliwość konsultacji i zdalnego przetwarzania dokumentów.

Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu

Dzięki wyprofilowanemu dostępowi użytkownika z dedykowanym loginem i hasłem, z wykorzystaniem różnych poziomów autoryzacji i kontroli wykonanych prac poprzez możliwość śledzenia zdarzeń i działań.

Skrócenie czasu wyszukiwania dokumentów i gwarancja ich podglądu

Osiągane poprzez wyszukiwanie dokumentów przy użyciu spersonalizowanych wyszukiwarek do firm i dokumentów oraz poprzez tworzenie połączeń dynamicznych między dokumentami (automatycznych lub ręcznych).

Szybsze zarządzanie przepływem dokumentów

Poprzez tworzenie przepływów w procesie opartym na logice klientów biznesowych, na przykład takich jak cykl zatwierdzania faktury, autoryzacja zleceń/spraw i zarządzanie całym procesem (zlecenia – płatności, umowy zamówień, dokumenty przewozowe, faktury, itp).

Zwiększenie kontroli przeprowadzonych aktywności

Osiągane poprzez szczegółowe sprawozdania dostępu, zapytań do dokumentów lub poprzez monitorowanie obciążenia systemu.

Zmniejszenie potrzeby wykorzystywania szeregu instrumentów, które nie współgrają ze sobą

Osiągane poprzez integrację z systemami zarządzania klientów, tak aby można było pobierać dokumenty z systemu ERP. Pobieranie możliwe jest również przez certyfikowaną usługę Archiva do podglądu on-line.

Zarządzanie dokumentami jest łatwiejsze dzięki Requiro.HUB