RPA dla finansów

Archiva Polska prezentuje RobotIQE, spółkę z Grupy Archiva specjalizującą się w hiperautomatyzacji procesów.

RobotIQE projektuje i wdraża rozwiązania programowe dostosowane do potrzeb klienta, zbudowane w celu integracji z jego przepływami pracy i eliminacji powtarzalnych i mało wartościowych czynności.

Dostarczamy najlepsze technologie RPA i A.I. do Twojej firmy i wykorzystujemy je do obsługi procesów biznesowych, aby zwrócić Ci najcenniejszy zasób: więcej czasu, który możesz poświęcić na swoją podstawową działalność.

 

SAAS+ Produkt Agnostyczny

Nieustanne poszukiwanie najlepszych technologii w połączeniu z podejściem agnostycznym pozwala nam na dokonywanie wyborów i znajdowanie rozwiązań niezależnych od trendów produktowych i rynkowych.

Cele

Średni zwrot z operacji rpa wynosi 6 miesięcy.

Innowacja

 

Innowacyjne technologie nie sq celem same w sobie, ale sq bezużyteczne jeżeli nie generuja nowych wartości.

Optymalizacja

 

Bardziej wydajne procesy, wysokiej jakości wyniki, wiarygodne dane i zwiększona szybkość działania.

Wycena

 

Czas to pieniądz. Automatyzacja procesów jest integrowana w krótkim czasie realizacji (6/8 tygodni), przy średnim okresie zwrotu inwestycji wynoszącym 6 miesięcy.

Od zamówienia do gotówki, przez potwierdzenie płatności – cała hiper-automatyzacja, której potrzebujesz.

 

 

Każda firma radzi sobie z procesami wewnętrznymi w unikalny sposób. Dlatego też nie ma gotowych odpowiedzi, lecz wysoce konfigurowalne systemy, które można dostosować do konkretnych potrzeb przepływu pracy.

 

Poniżej przedstawiamy listę głównych procesów, aby pokazać Państwu, co hiperautomatyzacja oferuje w celu usprawnienia i optymalizacji pracy biznesowej.

 

 • Cykl zamówienia sprzedaży Zamówienie na gotówkę (O2C)
 • Cykl zamówień od zakupu do zapłaty (P2P)
 • Ekstrakcja danych z dokumentów PDF, zeskanowanych dokumentów, Excela lub innych formatów
 • Rejestracja i zarządzanie klientami
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Wprowadzanie danych, aktualizacja, ekstrakcja i migracja
 • Sprawozdawczość okresowa
 • Zarządzanie danymi głównymi
 • Weryfikacja i walidacja danych z zewnętrznych źródeł
 • Generowanie i wysyłanie masowych mailingów

Studia przypadków

 

Każdy dział, każda funkcja firmy składa się z różnych procesów i specyficznych potrzeb w złożonym i powiązanym systemie współzależności, od którego zależy efektywność całej firmy: na przykład spowolnienie w logistyce oznacza pracę dla administracji i obsługi klienta.

 

Poniższe studia przypadków przedstawiają najczęstsze i najbardziej powszechne sytuacje, które hiperautomatyzacja procesów jest w stanie rozwiązać, przenosząc operacje na wyższy poziom.

 

Poniżej przedstawiamy listę głównych procesów podzielonych według działów, aby pokazać Państwu, co hiperautomatyzacja może zaoferować w celu usprawnienia i optymalizacji pracy Państwa firmy.

Marketing:

 

 • Lista mailingowa
 • Monitorowanie i analiza konkurencji
 • Raporty wywiadowcze
 • Zarządzanie danymi głównymi
 • Monitorowanie reputacji marki w mediach społecznościowych
 • Analiza SEO
 • Tworzenie biuletynu

Sprzedaż:

 

 • Wsparcie sił sprzedaży
 • Zamówienia klientów
 • Aktualizacja i agregacja danych CRM
 • Wyszukiwanie potencjalnych klientów
 • Rejestracja nowych klientów

Administracja i finanse:

 

 • Automatyzacja ERP
 • Zamówienia zakupu
 • Rejestracja faktur
 • Zarządzanie dostawcami
 • Księgowanie faktur zagranicznych
 • Skrzynka podawcza
 • Aktywny cykl

IT:

 

 • Wsparcie pierwszego stopnia
 • Włączanie usług dla użytkowników
 • Instalacja oprogramowania
 • Usługi monitorowania
 • Testy automatyczne

Logistyka i magazynowanie:

 

 • Kontrola zapasów
 • Tworzenie BOM
 • Importowanie notatek DDT
 • Import/Eksport
 • Planowanie i śledzenie przesyłek

HR:

 

 • Wyszukiwanie kandydatów
 • Włączenie nowych zasobów
 • Przydzielanie zasobów
 • Zarządzanie frekwencją i listą płac
 • Raport wydatków

Obsługa klienta:

 

 • Zarządzanie reklamacjami
 • Mailroom
 • Backoffice
 • Zmiana lub anulowanie zamówień