SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Archiva zawsze była wrażliwa na działania solidarnościowe skierowane do potrzebujących na całym świecie.

Dlatego też od wielu lat reinwestujemy część naszych obrotów w projekty i stowarzyszenia non-profit.

Biriky Ny Rano

Projekt obejmuje budowę 12 studni dla 12 wiosek w pobliżu miasta Beloha na Madagaskarze, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do wody pitnej. Inicjatywa ta doprowadzi do konkretnej poprawy stanu zdrowia wszystkich mieszkańców i zmniejszenia liczby chorób takich jak niedożywienie i czerwonka.

Basi la Shule

Projekt został stworzony, aby dzieci z wioski Sole di Speranza w Tanzanii mogły dostać się do swojej szkoły podstawowej za pomocą środków transportu, bez konieczności 30-minutowego spaceru po wyboistych drogach.

Vitabu for Mamba

Projekt zakłada budowę ośmiu bibliotek w szkole Mamba Village, położonej u podnóża Kilimandżaro. Powstanie tych bibliotek umożliwi 160 dzieciom studiowanie i pełne zrozumienie wszystkich dziedzin nauki.

Napenda Kukua

Projekt obejmuje budowę szkoły podstawowej w wiosce Sun of Hope w północnej Tanzanii. Stworzenie Wioski to piękny projekt, który jest realizowany od 2013 roku, i który małymi krokami staje się punktem odniesienia dla wszystkich dzieci z Usa River i okolicznych wiosek.

Nasce un sorriso (Rodzi się uśmiech)

Inicjatywa jest wynikiem spotkania Giuliana Marone, dyrektora zarządzającego i założyciela Archiva, werońskiego prawnika Franco Vinci oraz Paola Donati, z Romanii, który od 1980 roku poświęca się fotografowaniu egzotycznych ludów i zwyczajów od Afryki po Daleki Wschód, a od 2004 roku pracuje na rzecz pomocy młodym ludziom cierpiącym na polio, zbierając fundusze dla szpitala dr Madhu Rana w Gujarat.

Pane Quotidiano (Chleba powszedniego)

Archiva zobowiązała się do wspierania Stowarzyszenia z Mediolanu poprzez comiesięczny wkład, który będzie wykorzystywany do codziennego dostarczania darmowych posiłków najuboższym członkom społeczeństwa oraz wszystkim potrzebującym i bezbronnym, bez wyjątku.

Ty też możesz być tego częścią!