TECHNOLOGIA

Archiva świadczy swoje usługi gwarantując swoim klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji, dzięki solidnej i wydajnej infrastrukturze, zgodnej z zasadami poufności, integralności i dostępności danych wymaganych w standardzie ISO 27001.

Bezpieczeństwo

ZAPORA

Jesteśmy w posiadaniu pary wysoce niezawodnych zapór weryfikujących spójność listy kontroli dostępu w związku z oferowanymi przez nas usługami.

 

ANTYWIRUS

Posiadamy scentralizowany system antywirusowy.

 

SYSTEM OCHRONY PRZED WŁAMANIAMI

Nasz system ochrony przed włamaniami sprawdza w czasie rzeczywistym wszystkie przychodzące i wychodzące ruchu, identyfikując i blokując złośliwe oprogramowanie, któremu uda się przejść przez system antywirusowy.

 

SYSTEM ODWRÓCONEJ PROXY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Jesteśmy w posiadaniu systemu odwróconej proxy dla przedsiębiorstw za pomocą którego publikowane są nasze serwisy internetowe. Blokuje on łączenie się z naszymi serwerami bezpośrednio za pomocą użytkowników zewnętrznych, zapewniając przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa.

 

ZAPOBIEGANIE UTRACIE DANYCH

Posiadamy system zapobiegania utracie danych, który powstrzymuje przed skopiowaniem plików PDF i TIFF obecnych w Archiva bez uprzedniego zezwolenia, na dysk USB bądź przesyłaniem ich pocztą elektroniczną, wydrukowaniem lub przeniesieniem do systemów takich jak Dropbox lub Google Drive.

Gwarancje/zapewnienia

CERTYFIKAT ISO 27001

Archiva ma poświadczenie ISO27001 na bezpieczeństwo, integralność i dostępność danych.

 

ZGODNOŚC Z WŁOSKIMI WYTYCZNYMI TECHNICZNYMI

Archiva jest zgodna z nowymi włoskimi wytycznymi technicznymi dotyczącymi ochrony dokumentów elektronicznych.

 

AKREDYTOWANE REPOZYTORIUM

Archiva jest akredytowanym repozytorium AgID. Procesy zachodzące w firmie są w pełni zgodne z najnowszymi włoskimi wytycznymi technicznymi dotyczącymi przechowywania dokumentów elektronicznych oraz spełnia wszystkie wymagania AgID w obszarze wykonywania czynności konserwacji, w tym wiarygodności finansowej, technicznej i organizacyjnej.

Odzyskiwanie po awarii

DRUGA STRONA USŁUG (SERWERY I DANE)

Usługi świadczone przez Archiva są geograficznie powielane w gospodarstwie w Mediolanie, a dane są aktualizowane co 15 minut w ciągu dnia.
Recovery Point Objective (RPO) oraz Recovery Time Objective (RTO) pokazują maksymalne przesunięcie w przypadku katastrofy i ile godzin jest niezbędne do przywrócenia dostępności usług dla klientów. Maksymalne przesunięcie wynosi 24 godziny, a maksymalny czas wymagany do odzyskania danych to 6 godzin.

 

BIBLIOTEKA TAŚM KOPII ZAPASOWYCH

Archiva wykonuje kopię zapasową na taśmie, aby być w stanie odzyskać dane, które sięgają aż do 365 dni wstecz.

Ciągłość działania

WIRTUALNA FARMA

Archiva posiada wirtualną farmę, która gwarantuje ciągłość usług. Awarie typu zasilania, uszkodzenia dysku twardego lub spalenia pamięci, nie mają wpływu na serwery, ponieważ są one wirtualne, a system który je prowadzi przenosi je do innych zasobów, unikając w ten sposób awarii.

 

KOPIE ZAPASOWE DANYCH

Dane w Archiva są zapisywane trzykrotnie: raz na jednostkach magazynowych w Weronie, raz na jednostkach magazynowych w Mediolanie i raz na taśmach zapasowych. Kolejne kopie bezpieczeństwa są generowane w ciągu dnia pracy, aby zagwarantować pewną liczbę łatwo dostępnych punktów przywracania.

 

DOSTĘP DO DANYCH

Dostęp do danych na Archiva jest zapewniony za pośrednictwem światłowodu i dwóch linii danych: dwa bezprzewodowe od dwóch różnych dostawców.

 

URZĄDZENIE UPS

Archiva jest w posiadaniu pary zasilaczy UPS, które gwarantują stabilność sygnału elektrycznego unikając przepięć i spadków napięcia.

 

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Archiva posiada generator, który w przypadku awarii sieci włoskiego systemu zasilania (tj. We wrześniu 2003 roku) zagwarantuje ciągłość usług bez jakiejkolwiek przerwy.

Log In is required for submitting new question.