ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNA

Proces archiwizacji cyfrowej Archiva oferuje sprawną organizację i identyfikację treści dokumentów oraz kontrolowanego dostępu do nich. Pakiet informacji, który następnie jest wysyłany do systemu repozytorium, jest przygotowywany na tym etapie, zgodnie z nowymi włoskimi wytycznymi technicznymi dotyczącymi przechowywania dokumentów elektronicznych.

Zalety

 • Uproszczenie procedur administracyjnych.
 • Udostępnianie dokumentów za pośrednictwem różnych platform dokumentów i systemów ERP.
 • Dostęp do dokumentów w każdej chwili, także za pomocą urządzeń mobilnych.
 • Lepsza kontrola nad dokumentami biznesowymi.
 • Redukcja kosztów zarządzania dokumentami zamówień i sprzedaży.

Etapy procesu

 • Odbiór obiegu dokumentów.
 • Zbiór dokumentów w formie papierowej w siedzibie klienta.
 • Ręczna / automatyczna standaryzacja otrzymanych dokumentów.
 • Indeksowanie dokumentów.
 • Stworzenie złożonego pakietu informacyjnego.
 • Składanie podpisu cyfrowego (prostego, zaawansowanego lub kwalifikowanego) na raporcie informacyjnym.
 • Przeniesienie złożonego pakietu informacyjnego do menedżera repozytorium.

Log In is required for submitting new question.