ARCHIVA.PRIVACY

ARCHIVA.PRIVACY jest usługą outsourcingu formularza zgodności elektronicznie zarchiwizowanych chronionych danych osobowych, dzięki której klienci są w zgodzie z włoskim dekretem prezydenckim z 21 marca 2013 roku.

privacy-1

ZEROWE KOSZTA
DEMATERIALIZACJA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW CHRONIONYCH DANYCH OSOBOWYCH, CO ELIMINUJE KOSZTY FIZYCZNEGO SKŁADOWANIA PAPIERU.

privacy-2

ZGODNOŚĆ
ŁATWIEJSZE, SZYBSZE I BEZPIECZNIEJSZE UZYSKIWANIE DOKUMENTÓW W CELU UDOWODNIENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PRZEDSTAWIONYMI PRZEZ ORGAN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

privacy-3

DOSTĘPNE DANE
SZYBSZE WYSZUKIWANIE DOKUMENTÓW I ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI, BEZ OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z WŁAŚCIWOŚCIAMI FIZYCZNYMI POZYCJI.

Archiva.Privacy pozwala na:

Wyeliminowanie kosztów związanych z fizycznym składowaniem papieru.

Jest to osiągnięte poprzez zdematerializowanie formularzy zgodności i automatyczne uzyskanie danych które zawierają w celu uwzględnienia ich w procesie konserwacji.

Wyeliminowanie ryzyka kar

Osiąga się to poprzez szybsze i bardziej efektywne wyszukiwanie i pobieranie formularzy do udowodnienia zgodności, w przypadku kontroli z wymogami organu ochrony danych osobowych.

Skrócenie czasu wyszukiwania formularzy zgodności chronionych danych osobowych

Osiąga się to poprzez szybkie i bezpieczne stosowanie różnych dziedzin wyszukiwania i odniesień, bez ograniczeń związanych z położenia fizycznego i przy wykorzystaniu wyników dla celów statystycznych i marketingowych.

Gwarantuje większe bezpieczeństwo przechowywanych elektronicznie dokumentów

Osiąga się to poprzez rejestrowanie wszystkich dostępów i oględzin formularzy ochrony danych osobowych, co gwarantuje bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych osobowych.

privacy-foto

Z Archiva.Privacy dematerializacja staje się łatwa

Log In is required for submitting new question.