DOSTAWY WIELOKANAŁOWE

Proces dostawy oferowany przez Archiva łączy różne tryby dla każdej dostawy i dla każdego dokumentu. Najbardziej odpowiedni kanał będzie wybrany dynamicznie w odniesieniu do efektywności kosztowej, pilności, weryfikowalności lub za pomocą sprawdzenia czy dany dokument posiada pewny i wyegzekwowany termin dostawy.
Poza pocztą tradycyjną, kanały użytkowe obejmują: e-mail, certyfikowaną pocztę e-mail, EDI lub dedykowany portal internetowy dla dystrybucji dokumentów. Zindywidualizowane usługi mogą być zdefiniowane dla każdego trybu dostawy; dla zarządzania zgłoszeń dostarczanych dokumentów, deklaracji, raportów i logiki eskalacji.

Zalety

 • Jeden partner, który przewiduje różne kanały dystrybucji.
 • Gwarancja i możliwość śledzenia dostawy.
 • Zmniejszenie ogólnych kosztów zarządzania usługami.
 • Zwiększenie kontroli nad całym procesem.
 • Pełna personalizacja usług na pojedynczą nazwę firmy lub numer dokumentu.
 • Zgodność całego procesu dla dokumentów o wartości podatkowej.
 • Spełnienie wymagań klienta za pośrednictwem integracji wyższego szczebla poprzez komunikację EDI.

Etapy procesu

 • Dynamiczna identyfikacja kanałów dystrybucji.
 • Tworzenie i dostarczanie komunikatów.
 • Sprawdzanie wszystkich etapów, które są rezultatem procesów dostawczych.
 • Aktywacja logiki eskalacji.
 • Generowanie raportów dostawczych.

Log In is required for submitting new question.