SMART.EDI

Smart.EDI to usługa outsourcingu do automatycznego zarządzania wszelkiego rodzaju dokumentami biznesowymi w uporządkowanej formie elektronicznej; dzięki temu można zredukować koszty i zwiększyć poziom kontroli i przejrzystości całego procesu.

REDUKCJA KOSZTÓW
ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW INTEGRACJI I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM EDI, BEZ UŻYCIA KONKRETNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH ZASOBÓW, ZMNIEJSZAJĄC W TEN SPOSÓB EWENTUALNE BŁĘDY I SPEŁNIAJĄC POTRZEBY RYNKU.

PRZYŚPIESZENIE
SRÓCENIE CZASU POTRZEBNEGO DO ZASPOKOJENIA POTRZEB PARTNERÓW HANDLOWYCH I SZYBSZE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI DZIĘKI AUTOMATYZACJI GENEROWANIA, DOSTAWY, ODBIORU I PROCEDURY REJESTRACJI WSZYSTKICH OPERACJI.

ZWIĘKSZONA KONTROLA
WIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ I EWIDENCJA WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW BIZNESOWYCH, GWARANTUJĄC PEWNE I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI, CO POZWOLI UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH NIEPOROZUMIEŃ I SPORÓW.

Smart.EDI pozwala na:

Redukcje kosztów integracji z najbardziej powszechnymi na rynku systemami ERP

Osiąga się to poprzez określony przepływ klientów w celu zarządzania uporządkowanym układem danych.

Skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie projektu EDI

Osiąga się to poprzez wdrożone i gotowe do użycia biblioteki profili partnerskich na żądanie, zdolnych do zarządzania najpowszechniejszych układów EDI.

Skrócenie czasu wyszukiwania dokumentów

Osiąga się to poprzez portal internetowy do monitorowania i przeglądania dokumentów przesłanych i odebranych od partnerów handlowych, śledzenie w czasie rzeczywistym statusu każdej pojedynczej operacji.

Zgodność dokumentów archiwum z przepisami podatkowymi

Osiąga się to poprzez system EDI używany do wystawiania faktur w zakresie zgodnym z włoskimi i europejskimi przepisami, gwarantując autentyczność, integralność i czytelność dokumentów

Zmniejszenie złożoności zarządzania procesem administracyjnym

Można to osiągnąć za pomocą różnych, zintegrowanych usług dostępnych na platformie Archiva, takich jak usługi archiwizacji i związanych z tym usług konserwacyjnych, które wykorzystują kanał EDI.

Skrócenie czasu zarządzania projektami i działaniami pomocniczymi

Osiąga się to poprzez lokalną i wykwalifikowaną strukturę zarządzania projektem oraz działem pomocy, który dbać ma o przyjmowanie zgłoszeń i radzenie sobie z nimi w szybki i dokładny sposób.

Skrócenie czasu potrzebnego na założenie konta i wymianie informacji z partnerami handlowymi

Osiąga się to poprzez kompletny system zarządzania wspólnotą, który zarządza wszystkimi technicznymi aspektami wdrażania i zarządzania przez EDI.

Redukcja kosztów wdrażania usługi EDI

Osiąga się to poprzez wykorzystanie już istniejących w Archiva danych i komunikacji, w szczególności stosując układ danych skierowanych do administracji publicznej.

edi

Oszczędzanie jest łatwiejsze dzięki Smart.EDI

Log In is required for submitting new question.