SMART.PA

Smart.PA jest usługą, która automatyzuje generowanie, ładowanie, monitorowanie i zarządzanie sprawozdaniami wyników procesu e-fakturowania w odniesieniu do administracji publicznej; gwarantuje zgodność procesu z przepisami, wysoki poziom kontroli samego procesu oraz wysoki poziom personalizacji.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
GWARANTUJE ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI, KTÓRE DOTYCZĄ E-FAKTUROWANIA DLA AMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ SPEŁNIA SPECYFIKACJE USTANOWIONE PRZEZ NOWE UREGULOWANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ZASOBÓW CYFROWYCH.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 
OBNIŻA KOSZTY WDROŻENIA SPERSONALIZOWANEGO SYSTEMU WYSTAWIANIA I ZARZĄDZANIA E-FAKTURAMI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

MAKSYMALIZACJA INWESTYCJI
ODCZYTUJE WSZELKIE UKŁADY, ZATEM NIE MA POTRZEBY ŻEBY KLIENT INWESTOWAŁ W UTWORZENIE NOWEGO POŻĄDANEGO FORMATU EDI; ZWŁASZCZA, ŻE DO TWORZENIA WIADOMOŚCI EDI JEST WYKORZYSTYWANY KANAŁ KOMUNIKACYJNY ORAZ MOŻLIWY JEST DOSTĘP DO WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI OFEROWANYCH PRZEZ DOSTAWĘ WIELOKANAŁOWĄ.

Smart.PA pozwala na:

Skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie usługi

Osiąga się to poprzez nabycie jakiegokolwiek uporządkowanego formatu pliku wejściowego i jego konwersji w wymaganym formacie EDI.

Dostęp do wszystkich możliwości dostawy wielokanałowej

Osiąga się to poprzez generowanie komunikatów począwszy od uporządkowanego układu danych i dostarczania ich do różnych kanałów zarządzanych (pocztą tradycyjną, elektroniczną, certyfikowaną pocztą elektroniczną, EDI, lub dedykowanym portalem dystrybucji dokumentów).

Zmniejszenie ryzyka kredytowego

Osiąga się to poprzez oferowanie możliwości dołączenia innych dokumentów wymaganych przez adresata do faktury dla lepszego zrozumienia (na przykład postępu prac, umowy, zamówienia, raportu lub dokumentu PDF tradycyjnej faktury).

Skrócenie czasu potrzebnego do utworzenia i sprawdzenia struktury e-faktur

Osiąga się to poprzez monitorowanie przepływu e-faktur, od procesu tworzenia po ładowanie faktur elektronicznych; sprawozdania wyników przesłane przez system EDI są automatycznie zarządzane.

This is achieved by monitoring the e-invoicing flow, from the generation to the loading of the electronic invoices; the outcome reports sent by the EDI system are automatically managed.

Osiąga się to poprzez umieszczenie upoważnionego podpisu na e-fakturach wystawionych dla administracji publicznej, które są automatycznie ładowane w systemie EDI.

Redukcja kosztów związanych ze zgodnym składowaniem e-faktur

Osiąga się to poprzez repozytorium i usługę odzyskiwania danych, która jest zgodna z nowymi włoskimi wytycznymi technicznymi dotyczącymi przechowywania dokumentów elektronicznych.

Skrócenie czasu potrzebnego do sprawdzenia wystawionych faktur

Osiąga się to poprzez czytelne przedstawienie graficzne faktur wystawionych dla administracji publicznej.

smart-pa

Informacje dodatkowe

Zgodnie z prawem, faktury wystawione dla administracji publicznej muszą być w formie elektronicznej i jest to jedyny rodzaj faktur akceptowany przez administracje, która zgodnie z prawem, musi przyjąć system EDI opracowany przez Sogei.

DATA EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW

E-fakturowanie dla administracji publicznej jest obowiązkowe od:
06 czerwca 2014 dla ministerstw, agencji krajowych organów podatkowych i ubezpieczeniowych.

ZOBOWIĄZANIA

Podmioty gospodarcze są zobowiązane do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych wydawanych dla administracji publicznej, zgodnie z włoskimi wytycznymi technicznymi, oraz do korzystania z systemu elektronicznej wymiany danych jako systemu do przesyłania i sprawdzania wydanych dokumentów.

PROCEDURA

E-faktury są przesyłane i odbierane za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, który umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur podmiotom gospodarczym, pośrednikom lub administracji publicznej.

ZAKAZY

Zabronionym jest, dla wszystkich organów administracji publicznej, przyjęcie lub opłacenie (nawet częściowo) faktur wystawionych w formie papierowej.

Wystawianie faktur dla administracji publicznej jest łatwiejsze dzięki Smart.PA

Log In is required for submitting new question.