OCHRONA ZASOBÓW CYFROWYCH

Proces ochrony oferowany przez Archiva gwarantuje bezpieczne przechowywanie dokumentów cyfrowych, skuteczny wobec osób trzecich, przy jednoczesnej optymalizacji, uproszczeniu i obniżeniu kosztów archiwizacji. Tym samym pozwala klientom na zaprzestanie z korzystania z archiwów fizycznych, a przede wszystkim zwalnia z obowiązków i odpowiedzialności w procesie związanym z przechowywaniem dokumentów przez 10 lat, jak przewiduje włoski kodeks cywilny.

EAN

EAN

Zalety

 • Pełny outsourcing odpowiedzialności procesu konserwacji.
 • Wyeliminowanie dokumentów papierowych.
 • Odzyskiwanie dokumentów oryginalnych.
 • Redukcja kosztów kopii papierowej.
 • Zmniejszenie aktywności użytkowników poświęconych archiwizacji.
 • Zwiększona ochrona danych dzięki technologii 'state-of-the-art'.
 • Zwiększona kontrola dostępu do danych i informacji.
 • Zmniejszenie czasu potrzebnego do sprawdzenia archiwum.

Etapy procesu

 • Wdrożenie zestawu kontroli archiwalnych.
 • Podpisanie pakietu dystrybucyjnego.
 • Publikacja w systemie konsultacji.
 • Zapisywanie danych na serwerach z wykorzystaniem technologi WORM.

Log In is required for submitting new question.