ARCHIVA.EXPORT

Archiva.Export jest usługą outsourcingu, która ma na celu lepsze zarządzanie dokumentami konosamentu celnego, dzięki czemu możliwe są oszczędności oraz zwiększenie kontroli całego procesu.

archivaExport-1

AUTOMATYZACJA
WYELIMINOWANIE OPERACJI RĘCZNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZAUTOMATYZOWANE I PRZEKSZTAŁCENIE CAŁEGO PROCESU CYFRYZACJI DOKUMENTÓW.

archivaExport-2

BEZ SANKCJI
POMOC KLIENTOM W DOTRZYMANIU TERMINÓW PROCEDUR CELNYCH, CO ZMNIEJSZA RYZYKO NAŁOŻENIA SANKCJI.

archivaExport-3

100% OUTSOURCINGU
NIE MA KONIECZNOŚCI ZAKUPU OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU LUB POŚWIĘCANIA CZASU NA NAUKĘ OBŁUGI NOWYCH NARZĘDZI.

Archiva.Export pozwala na:

Obcięcie kosztów zarządzania wynikających z procesów manualnych

Osiąga się to poprzez dopasowanie faktury z odpowiednim rachunkiem konosamentu celnego klienta oraz przez otrzymanie szczegółowego raportu tylko tych dokumentów które nie są dopasowane.

Wyeliminowanie ryzyka błędu

Osiąga się to poprzez sprawdzanie zgodności ilości rachunków konosamentu celnego bądź innych informacji z odpowiedniej faktury oraz otrzymanie szczegółowego raportu tylko tych dokumentów, które nie są dopasowane.

Wyeliminowanie ryzyka sankcji i płatności niewymaganego podatku VAT

Osiąga się to za pomocą codziennego meldowania o zamknięciu procedury exportu oraz tworzenia raportu z listą plików, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności.

Sprawienie inspekcji Biura Celnego łatwiejszą

Osiąga się to za pomocą portalu internetowego, która wyświetla elektronicznie przechowywane dokumenty, tym samym redukując czas potrzebny do wyszukiwania dokumentów i zapewnia dedykowany dostęp do Urzędu Celnego.

Skrócenie czasu na wyszukiwanie i pobieranie plików celnych

Osiąga się to za pomocą portalu internetowego poświęconego procesowi monitorowania, wyszukiwania dokumentów, odzyskiwania i przedstawienia zgodności z przepisami.

export-archiva-foto

Export jest łatwiejszy dzięki Archiva.Export

Log In is required for submitting new question.