B2SIGN

B2Sign jest zaawansowaną usługą do elektronicznych podpisów. Oparta jest ona na wysoce wiarygodnym procesie, który pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznie z urządzeń mobilnych, online jak i offline, i zapewnia jednoznaczne skojarzenie podpisu biometrycznego z podpisującym, co daje pełną moc prawną podpisanego dokumentu.

b2sign-1

REDUKCJA KOSZTÓW
REDUKCJA KOSZTÓW POPRZEZ WYELIMINOWANIE DRUKOWANIA DOKUMENTÓW DO PODPISANIA I CYFRYZACJĘ CAŁEGO PROCESU OD WYTWARZANIA DO PODPISANIA DOKUMENTU.

b2sign-2

PRZYŚPIESZENIE
PRZYŚPIESZENIE UDOSTĘPNIENIA PODPISANYCH DOKUMENTÓW PRZEZ NATYCHMIASTOWE ZMAGAZYNOWANIE ICH ZARAZ PO PODPISANIU.

b2sign-3

SYNCHRONIZACJA Z SYSTEMAMI ERP
AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA FIRMOWYCH DANYCH ERP, PRZECHWYTUJĄC WSZELKIE INFORMACJE DODAWANE LUB AKTUALIZOWANE W PODPISANYM DOKUMENCIE I UDOSTĘPNIENIE ICH PRZEZ USYSTEMATYZOWANE PRZEPŁYWY DANYCH.

B2SIGN pozwala na:

Zmniejszenie kosztów druku i magazynowania

Osiąga się to poprzez zarządzanie cyfrową dokumentacją.

Skrócenie czasu zarządzania dokumentami

Jest to możliwe dzięki mobilnemu urządzeniu, które automatyzuje proces dostarczania, podpisywania i archiwizacji dokumentów.

Zmniejszenie kosztów pojednania i możliwości śledzenia

Osiąga się to za pomocą aplikacji internetowej, która automatycznie godzi dokumenty cyfrowe klientów podpisane na urządzeniach mobilnych z danymi zgromadzonymi w systemach Archiva.

Zmniejszenie kosztów zarządzania komunikacji

Osiąga się to poprzez proces, który zarządza wiadomościami między centralą a grupami podmiotów, sprawdzając czy wiadomość została przeczytana.

Przyspieszenie procesu wypełniania dokumentacji

Osiąga się to poprzez proces, który tylko przetwarza dokumenty PDF prekompilowane przez centralę, więc operator musi jedynie złożyć podpis.

Zmniejszenie kosztów produkcji wstępnie drukowanych formularzy

Jest to możliwe dzięki aplikacji internetowej do wypełniania formularzy do podpisania, dając tym samym operatorowi możliwość aktualizacji informacji dodając notatki lub zmiany innych informacji.

Zwiększenie efektywności zarządzania dokumentami przeniesionymi

Osiąga się to poprzez urządzenie, które pozwala na akwizycję danych biometrycznych niezbędnych  do uzyskania podpisu elektronicznego z właściwościami wymaganymi przez zaawansowany proces podpisów elektronicznych.

Zmniejszenie kosztów dematerializacji podpisanych dokumentów

Osiąga się to za pomocą aplikacji internetowej w celu zapoznania się z dokumentami po zakończeniu procesu podpisywania.

Skrócenie czasu potrzebnego do sprawdzenia i zweryfikowania podpisanych dokumentów

Osiąga się to za pomocą aplikacji internetowej, która sprawdza tożsamość osoby podpisującej i jego / jej zaawansowanego podpisu elektronicznego poprzez sprawdzenie kodu identyfikacji podatkowej.

Wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowej identyfikacji osoby podpisującej

Osiąga się to poprzez proces, który nabywa dokument tożsamości osoby podpisującej łącząc go bezpośrednio do dokumentu, który ma być podpisany.

Skrócenie czasu zarządzania adnotacjami

Osiąga się to poprzez proces, który do podpisanych cyfrowo dokumentów pozwala dodawać notatki oraz na wyświetlenie dokumentu podczas konsultacji.

Wybranie poziomu niezawodności

Osiąga się to poprzez możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego sposobu podpisywania, w odniesieniu do działalności klienta; dostępne procesy podpisywania to m. in.: podpis biometryczny (najwyższa niezawodność) i podpis grafometryczny (średnia niezawodność).

B2Sign-foto

Oszczędzanie jest łatwiejsze dzięki B2SIGN

Log In is required for submitting new question.