EARLY.ARCHIVA

Early.Archiva jest usługą, która pozwala na dematerializacje wszystkich dokumentów kręgu zamówień (faktury dostawców, zamówienia, dokumenty przewozowe, etc.), przed ich wejściem do firmy i bez wprowadzania ich do firmy, integrując informacje w nich zawarte w firmowym systemie informacji.

earlyArchiva-1

REDUKCJA KOSZTÓW
ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW PROCESU ADMINISTRACYJNEGO Z USŁUGĄ OUTSOURCINGOWĄ, KTÓRA NIE POCIĄGA ZA SOBĄ ZAKUPU OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, LICENCJI CZY ZNAJOMOŚCI RZECZY.

earlyArchiva-2

INTEGRACJA
AUTOMATYZACJA PROCESÓW ADMINISTRACYJNYCH POPRZEZ WPROWADZENIE INTEGRACJI Z GŁÓWNYMI SYSTEMAMI ERP (DOSTĘPNYMI NA RYNKU). KOMUNIKACJA KRAJOWA ZA POMOCĄ SAP. PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKU PAKIETU INFORMACJI W CELU PRZESŁANIA GO DO SYSTEMU REPOZYTORIUM.

earlyArchiva-3

ADAPTACJA
TO NIE OPROGRAMOWANIE, LECZ PROJEKT JEST DOSTOSOWYWANY BY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ORGANIZACYJNE KAŻDEGO KLIENTA.

Early.Archiva pozwala na:

Skrócenie czasu przetwarzania dokumentu

Osiąga się to przez przygotowanie danych do obsługi rejestracji dokumentów i automatyzacji procesów administracyjnych.

Skrócenie czasu wyszukiwania dokumentów

Osiąga się to w drodze konsultacji Requiro lub poprzez bezpośredni dostęp z ERP danego klienta.

Obcięcie kosztów zarządzania dokumentami

Osiąga się to poprzez wyeliminowanie papieru, a tym samym zmniejszenie działań o niskiej wartości.

Zwiększenie kontroli procesu płatności

Osiąga się to poprzez tworzenie homologacji, kontroli i wyjątków zarządzania przepływem pracy, także w systemie SAP.

earlyArchiva-foto

Oszczędzanie jest łatwiejsze dzięki Early.Archiva

Log In is required for submitting new question.