REQUIRO

Requiro to usługa outsourcingu internetowego zarządzania dokumentami, w pełni zintegrowana z usługami świadczonymi przez Archiva.

OUTSOURCING
ROZWIĄZANIE OUTSOURCINGOWE, KTÓRE NIE WYMAGA OD KLIENTA INSTALACJI, ZAKUPU SPRZETU LUB LICENCJI OPROGRAMOWANIA, DLATEGO TEŻ NIE POCIĄGA ZA SOBĄ DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYM Z UTRZYMANIEM CZY KONSEKWENTNYCH AKTUALIZACJI.

INTERAKTYWNOŚĆ
WSPIERA PROCESY KORPORACYJNE POPRZEZ TWORZENIE SPERSONALIZOWANCYH PRZEPŁYWÓW I GWARANTUJE INTERAKTYWNOŚĆ MIĘDZY DOKUMENTAMI I ZAANGAŻOWANYMI PODMIOTAMI

MODUŁOWOŚĆ
JEST SKONFIGUROWANY WEDŁUG POTRZEB KLIENTA I PRZEWIDZIANYCH FUNKCJI, W PÓŹNIEJSZYM CZASIE MOŻNA DOKONAĆ W NIM ZMIAN DZIĘKI MODUŁOWOŚCI USŁUGI.

Requiro pozwala na:

Zmniejszenie kosztów zarządzania dokumentami

Osiąga się to poprzez wykorzystanie jednej platformy, która gwarantuje uproszczenie procesów, skrócenie czasu wyszukiwania oraz możliwość konsultacji i zdalnego przetwarzania dokumentów.

Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu

Jest to możliwe dzięki wyprofilowanemu dostępowi użytkownika z dedykowanym loginem i hasłem, z wykorzystaniem różnych poziomów autoryzacji i kontroli wykonanych prac dzięki możliwości śledzenia zdarzeń i działań.

Skrócenie czasu wyszukiwania dokumentów i gwarancja ich podglądu

Osiąga się to poprzez wyszukiwanie dokumentów przy użyciu spersonalizowanych wyszukiwarek do firm i dokumentów oraz poprzez tworzenie połączeń dynamicznych między dokumentami (automatycznych lub ręcznych).

Szybsze zarządzanie przepływem dokumentów

Osiąga się to poprzez tworzenie przepływów w procesie opartym na logice klientów biznesowych, takich jak na przykład cyklu zatwierdzania faktury, autoryzacji zleceń / spraw i zarządzania całym procesem (zlecenia – płatności, umowy zamówień, dokumenty przewozowe, faktury, itp).

Zwiększenie kontroli przeprowadzonych aktywności

Osiąga się to poprzez szczegółowe sprawozdania dostępu, konsultacji dokumentów lub poprzez monitorowanie obciążenia w stosunku do przepływu.

Zmniejszenie potrzeby wykorzystywania szeregu instrumentów, które nie współgrają ze sobą

Osiąga się to poprzez integrację z systemami zarządzania klientów, tak aby można było pobierać dokumenty z systemu ERP i przez certyfikowaną usługę Archiva do podglądu on-line.

requiro-foto

Funkcje

DOSTĘP

Dostęp za pośrednictwem logina i hasła, które mogą być wyprofilowane dla każdego użytkownika z różnym poziomem autoryzacji.

WYSZUKIWANIE

Wyszukiwanie za pomocą spersonalizowanej wyszukiwarki do firm i dokumentów.

NOTATKI

Możliwość dodania notatek do dokumentu.

AKTA

Tworzenie / zarządzanie wielopoziomowych akt.

OBSZAR PRACY

Tworzenie powiązań łączących dokumenty, eksport list, pobieranie i eksport różnych dokumentów.

POBIERANIE I WYSYŁANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty wysłane poza pośrednictwem Archiva nie będą przechowywane zgodnie z procedurą zgodnego przechowywania.

INTEGRACJA

Integracja z usługą EAN (certyfikowany podgląd on-line) i systemem zarządzania.

RAPORTOWANIE

Raporty dostępu, konsultacji dokumentów i pobierania.

WPROWADZANIE ZAMÓWIEŃ

Funkcja ta jest zdefiniowana w etapie analizy projektu.

Zarządzanie dokumentami jest łatwiejsze dzięki Requiro

Log In is required for submitting new question.